COVID-19 Richtlijnen

 • Home
 • COVID-19 Richtlijnen

COVID-19 Richtlijnen Index

Maatregelen

Ra Khang maakt alleen afspraken met cliënten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn en dat ze niet vallen onder de risicogroepen zoals gedefinieerd door het RIVM.
U kunt geen afspraak maken als u behoort tot de groep kwetsbare mensen zoals gedefinieerd door de RIVM.

Voordat u naar de praktijk mag komen zullen wij controleren of u of iemand in uw omgeving COVID-19 heeft of heeft gehad. Het is belangrijk dat COVID-19 geen kans krijgt zich te verspreiden in of vanuit de praktijk. Door veilig en verantwoordelijk te werken kan de praktijk open blijven en kunnen de behandelingen blijven plaatsvinden.

Aanvullende maatregelen

Wat vragen we van u? 

 • Kom niet te vroeg
 • Kom alleen
 • Houd in de wachtzaal 1,5m afstand tot mekaar. Indien dit niet gewaarborgd kan worden wacht dan buiten of in de auto
 • Gebruikt de handcleaner op basis van alcohol die bij de deur staat voordat u de praktijk betreed

Onze voorzorg maatregelen:

 • Dat de massage therapeut geen ziekte verschijnselen heeft.
 • Wij geven geen hand bij binnenkomst
 • Na iedere cliënt reinigen en desinfecteren we alle vervuilde oppervlakken en ruimtes waar u bent geweest;
 • We maken gebruik van disposables voor de hoofdsteun en massagetafel
 • We ventileren even de wachtkamer na gebruik
 • We plannen meer tijd tussen de afspraken om bovenstaande voorzorgsmaatregelen mogelijk te maken
 • Indien gewenst dragen wij een mondkapje tijdens de behandeling, geef dit voor de behandeling graag aan

Algemene voorwaarden

Cliënten kunnen ten allen tijde kosteloos de afspraak annuleren indien:

 • u verkouden bent of andere klachten vertoond die op besmetting kunnen lijken.
 • er coronabesmetting is geconstateerd bij u of uw familie; Deze dient in quarantaine te gaan zoals voorgeschreven door het RIVM. Pas nadat klachten minimaal 3 dagen weg zijn, kan een nieuwe afspraak worden ingepland. De therapeut informeert bij de cliënt of deze de verplichte maatregelen in acht heeft genomen en legt dit vast in het dossier. 
 •  

   / 

  Inloggen

  Send Message

  My favorites