Privacy

Privacy Index

Privacyverklaring

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer,  mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van de Website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

De huidige op de Website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de Website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

1. Wettelijke bepalingen

1.1 Website (hierna ook “website”): rakhangmassage.nl
1.2 Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Ra Khang Massage & Wellness, gevestigd te lipperkerkstraat 67, 7544 CV Enschede, KVK-nummer: 82967024.

2. Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en de informatie die daarop verstrekt wordt niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enig commerciële aanbiedingen en in het bijzonder voor ongevraagde electronische aanbiedingen.

3. De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te kunnen laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reprodcutie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden.

4. Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
* de website tijdelijk niet beschikbaar stellen teneinde updates te kunnen uitvoeren.
* alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren.

5. Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of één van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en gegevens op het internet die u raadpleegt.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

6. Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Ra Khang Thai Massage & Wellness en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden door beheerder slechts gebruikt voor het kunnen leveren van de service. Voor zover er sprake is van medische gegevens, worden deze gegevens alleen door Ra Khang gebruikt om zo goed en veilig mogelijk massagebehandeling te garanderen (zie ook de Algemene Voorwaarden). 

7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@rakhangmassage.nl

8. Commerciële aanbiedingen

Ra Khang Thai Massage & Wellness verstuurt geen commerciële aanbiedingen via gepersonaliseerde digitale uitingen, zoals e-mails of folders e.d. Alle aanbiedingen worden vermeld op de website en in de sociale media (twitter, instagram en facebook) en zijn zodoende voor iedereen kenbaar. Contactgegevens van cliënten worden hiervoor dus niet gebruikt.

9. beeldmateriaal

Aan het beeldmateriaal op de website dat behoort aan diensten van Ra Khang Thai Massage & Wellness kunnen geen rechten ontleend worden.

10. contact

Voor vragen, informatie over behandelingen of vragen over de website zelf kunt u richten aan info@rakhangmassage.nl

 

 / 

Inloggen

Send Message

My favorites